Avís legal i política de privacitat

Domicili social: Passeig Jaume I, s/n, 43840 Salou (Tarragona)
Telèfon: (+34) 877 911 191
Correu electrònic: recepcion@portplazaapartments.com

1. Condicions generals

L'accés i l'ús de la Pàgina web de Port Plaza Apartments quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Port Plaza Apartments suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix.

Port Plaza Apartments es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic, i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets de Port Plaza Apartments i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol forma, perjudiqui el normal funcionament de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en els mateixos. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc) es prohibeix especialment:

• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la seva comunicació pública, llevat que s'obtingui l'autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès;
• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de Port Plaza Apartments o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al seu reconeixement;
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent als disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web de Port Plaza Apartments
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol • licitats o consentits pels seus destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats podran comunicar-ho a Port Plaza Apartments remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: recepcion@portplazaapartments.com
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de tercers dades demanades a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte de l'site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades, oa l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades, o a l'ordre públic;
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent dur a engany sobre el seu objecte o sobre les intencions de l'comunicant;
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització;
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
• De qualsevol manera menyscabi la reputació de Port Plaza Apartments o de tercers, o constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general competència deslleial; Port Plaza Apartments o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;
• Contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Port Plaza Apartments

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de les pàgines web de Port Plaza Apartments estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Port Plaza Apartments oa tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat

Port Plaza Apartments no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de Port Plaza Apartments ni dels continguts proporcionats per tercers. Port Plaza Apartments no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web. Port Plaza Apartments no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de Port Plaza Apartments siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats a el compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Port Plaza Apartments i / o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina d'Port Plaza Apartments es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, no sent Port Plaza Apartments responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.