Tractament de dades personals

D'acord amb allò previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de la seva reserva siguin incorporades a un fitxer titularitat de @@empresa@ @ , en endavant l'empresa , amb A08859019 i domicili social a Passeig Jaume I, s/n, 43840 Salou (Tarragona) , per a la gestió del sistema de reserva, la tramitació de la seva sol·licitud, el control i la gestió de la relació amb els usuaris de la web que tramiten reserves, així com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats a la web esmentada que permetin dissenyar millores en els serveis prestats. Tots els camps dels formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les vostres sol·licituds. Les dades personals que facilita, només seran comunicades a tercers en compliment d'obligacions legals o amb el consentiment previ. L'usuari consent expressament que les dades bancàries proporcionades siguin utilitzades per atendre les possibles penalitzacions davant de cancel·lacions o no presentació fixades en les condicions de la tarifa. La tramitació de les reserves implica necessàriament el tractament abans assenyalat, per la qual cosa no es podrà dur a terme el procés en cas d'oposició a aquest. Vostè pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició segons s'indica més avall.

Veracitat de les dades

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l'empresa el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret. Així mateix, l'usuari ha de trobar-se degudament habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si compteu amb el consentiment dels futurs hostes de l'establiment, l'usuari podrà consignar els seus noms i cognoms a l'apartat Distribució d'habitacions. Aquesta informació, que permetrà a l'allotjament escollit procurar un millor servei als seus hostes, és opcional, per la qual cosa, la seva consignació per l'usuari implica, sota la seva responsabilitat exclusiva, l'assumpció del deure d'informar aquells del contingut de la nostra Política de Privadesa amb caràcter previ a l'oferiment de la informació personal.

Tractament de dades a la navegació

De conformitat amb l'obligació prevista a l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic, se us informa que l'empresa utilitza cookies. Una galeta és un fragment d'informació de text que els webs transfereixen al disc dur dels equips que s'hi connecten. Utilitzem cookies de sessió per identificar l'usuari i mantenir-ne l'estat d'identificació. Les galetes de sessió s'esborren automàticament del disc dur quan finalitza la sessió. També utilitzem cookies per recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin analitzar la manera com els usuaris utilitzen la nostra web, per tal de millorar-la. Només s'obté i es conserva la informació següent sobre els visitants de la nostra web:

A nosaltres ens permetrà obtenir la informació següent:

Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atenent a l'Informe 327/2003 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se'ls informa als usuaris que les dades relacionades abans seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal de l'empresa per a les finalitats abans detallades, l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons s'indica més avall.

Fem servir igualment l'eina de remàrqueting de Google Adwords. Aquesta eina permet publicar a la Xarxa de contingut de Google Adwords (més detalls sobre la xarxa de contingut de Google aquí: https://support.google.com/adwords/answer/2404190), anuncis basats en visites anteriors d'usuaris a la nostra Web. Per això, algunes de les pàgines de la nostra web inclouen un codi anomenat “etiqueta de remàrqueting”. Aquestes etiquetes permeten llegir i configurar les cookies del vostre navegador per tal de determinar el tipus d'anunci concret que se us mostrarà a l'usuari, en funció d'elements relacionats amb la vostra visita a la nostra web, com per exemple, el circuit de navegació escollit, les pagines concretes visitades o les accions que s'hi hagin realitzat. Les llistes de remàrqueting creades així es desen en una base de dades dels servidors de Google, on s'emmagatzemen tots els ID de galeta associats a cada llista o categoria d'interessos. La informació obtinguda només permet identificar un navegador concret, i no pot Google identificar l'usuari concret únicament amb aquesta informació (més informació sobre l'eina de remàrqueting al següent enllaç: https://www.google.es/adwords)

Pel que fa a l'empresa , aquesta informació només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat a la web, per exemple per haver finalitzat aquest procés de reserva. En aquest cas les dades obtingudes així seran comunicades a l'empresa per a fins de prospecció comercial i de segmentació dels usuaris de la web per dissenyar campanyes comercials d'acord amb els interès mostrats durant la navegació, incorporant-se les dades a un fitxer de l'entitat esmentada per a les finalitats assenyalades. Per oposar-se al tractament i la comunicació abans assenyalats, l'usuari té la possibilitat de desabilitar les galetes, segons s'assenyala a continuació:

L'usuari té l'opció de no rebre cookies o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del vostre navegador a aquest efecte. Tot i això, en cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats de la web. Pel que fa a les galetes de remàrqueting, l'usuari pot inhabilitar l'ús de galetes de Google, visitant la pàgina d'inhabilitació de publicitat de Google. També podeu desactivar les cookies DoubleClick, visitant la pàgina d'inhabilitació de DoubleClick (en anglès). Per inhabilitar l'ús de cookies de tercers, els usuaris també poden visitar la pàgina d'inhabilitació de la Iniciativa publicitària de la xarxa NAI, Network Advertising Initiative (en anglès). En qualsevol moment l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons s'indica més avall.

Fitxer amb finalitats publicitàries

Si l'usuari vol rebre informació sobre promocions de l'empresa , pot autoritzar la cessió de les seves dades a aquests efectes simplement acceptant aquestes Condicions de Reserva. Si, per contra, no voleu rebre informació sobre això heu d'accionar expressament la casella d'exclusió. Només quan hi hagi consentiment, les dades personals necessàries per a la comunicació seran cedides a Paraty Hoteles SL i serviran per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l'empresa i Paraty SL Des d'aquest moment se us informa que, si així heu manifestat que és aquesta la vostra voluntat, les vostres dades personals s'incorporaran a un fitxer amb dades de caràcter personal del qual és responsable l'empresa , podent l'usuari accedir, cancel·lar, rectificar les vostres dades o oposar-se al tractament mitjançant escrit dirigit a l'empresa segons més avall s'indica.

Drets

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir mitjançant un escrit acompanyat d'una còpia del vostre DNI adreçat al responsable del fitxer que correspongui a l'adreça que més avall s'indica:

- Paraty Hoteles SL | Paraty Hoteles SL | Avinguda Manuel Fraga Iribarne, 15 Portal 4, 1a Planta - 29620 Torremolinos (Màlaga)

- PROMOCIONES BLAUMAR S.A. | CIF A08859019 | Passeig Jaume I, s/n, 43840 Salou (Tarragona)

Responsabilitat de l'hotel

L'accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i l'empresa . El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar la informació esmentada, per la qual cosa si vostè efectua la reserva on-line, està contractant directament amb l'allotjament i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan aneu a l'establiment.

La reserva de nits en aquest lloc web implica l'adhesió i l'acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades.

Mitjançant l'acceptació de les clàusules següents, vostè declara i accepta:

Preus

Els preus que s'indiquen són Preus Venda al Públic IVA inclòs.

El preu inclou: Preu per nit en funció del tipus d'habitació i règim seleccionats, a excepció dels hotels on s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis.

El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d'extres com ara trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc...

Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out): Com a norma general i llevat que es pacti expressament una altra cosa amb l'establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida.

Passaports i visats

Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), hauran de portar en regla la documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons la legislació vigent. Serà per compte d'aquests quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que aquest pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de ser rebutjada per alguna autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per no tenir els requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l'hotel declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, i és a compte del consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per al supòsit de no-show.